Pliki do pobrania:

 Wnioski

Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji

Aktualizacja danych dotyczących kasy

Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

Rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 marca 2013 r.w sprawie kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Programy

 

Bingo HS XL EJ 1.01 – Posnet Archiwizator 1.19

 

sterowniki USB Posnet Mobile/Temo/Thermal HD/XL