Pliki do pobrania

Skrócone instrukcje obsługi kas fiskalnych

Formularze zgłoszenia do Urzędu Skarbowego

Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji

Aktualizacja danych dotyczących kasy

Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej

Oświadczenie kasjera

Wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych do CRK w ustalonych odstępach czasowych

Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Programy

Bingo HS XL EJ 1.01 – Posnet Archiwizator 1.19

Sterowniki USB Posnet Mobile/Temo/Thermal HD/XL